BEGELEIDING, ADVIES EN
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Staat hoog in het vaandel bij stichting Guney.

STICHTING GUNEY ONTWIKKELING EN EDUCATIE

Naast zijn non-profit werkzaamheden voor diverse instellingen, zette de heer H. Guney zich in voor studenten uit het buitenland. Deze studenten die veelal voor het eerst in dit land en deze omgeving zijn, weten vaak niet hoe en/of wat ze moeten doen. Hij begeleidde hen en maakte ze wegwijs. Gaf deze groep verder binnen de mogelijkheden niet alleen materiële, maar ook morele hulp. Doordat het aantal studenten alleen maar steeg en ze via mond op mond informatie de heer Guney steeds wisten te vinden, is er besloten om deze acitviteiten een officiële vorm te geven.

Hierdoor is er met ingang van juni 2009 een stichting opgericht, die deze acitviteiten gaat bundelen en coördineren, zodat er systematisch hulpbehoevende studenten uit het buitenalnd geholpen kunnen worden. Naast HBO- en universitaire studenten wordt er ook veel aandacht besteed aan de basisscholen en de middelbare scholen. Om de achterstand en vroetijdige schooluitval te voorkomen. In de loop der jaren , hebben wij diverse activiteiten opgepakt en uitgevoerd op verzoek van mensen. Bij alle activiteiten staat de onwikkeling, kennisvergaring, participatie en integratie op de eerste plaats.

STICHTING GUNEY

Daarnaast biedt de stichting een adviserende en begeleidende rol aan voor diverse instanties. Tevens denkt zij mee met het ontwikkelen van het juiste programma voor diverse doelgroepen en over maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast verzorgt de stichting lezingen over multiculturele vraagstukken.

In 2000 is de medeoprichter van Stichting Guney onderscheiden voor haar rol die zij als vrijwilliger vervult binnen de Nederlandse maatschappij. Dit heeft ons ook aan het denken gezet om de Stichting officiële vorm te gaan geven.

STEUNT U ONS WERK?

Graag! Zo kunnen wij ons nog beter inzetten voor de onderkant van de maatschappij.